Den svenska kolonin Bayate

För drygt hundra år sedan grundade en grupp äventyrliga och arbetsamma emigranter en svensk jordbrukskoloni i Kuba. Kolonin fick namnet Bayate efter floden som rann genom kolonins centrum.

Den svenska nybyggarkolonin Bayate blev ett demokratiskt samhällsbygge i tropisk miljö. När Bayate nådde sin blomstring levde här flera hundra svenska familjer. Vardagen påminde om livet i en liten svensk landsortsstad. Man firade midsommar och svensk jul. Barnen gick i svensk skola. På lördagar var det dans på stadshotellet och på söndagen gick man till kyrkan där en svensk präst predikade.

På länkarna här under finns information om kolonin och om arbetet med att dokumentera historien om kolonin. Där finns också information om den historiska resa som Kubakännaren Thomas Gustafsson leder till Bayate.

På denna länk finns information om Bayatesällskapet och den historiska resan till Kuba.

På denna länk finns information om boken om Bayate samt om hur det ser ut i området i dag.

På denna länk finns en kortare sammanfattning om Bayates historia.