Vetenskaplig dokumentation:

Internationell arkeologisk tidskrift om Bayate

I nummer 10 av den vetenskapliga tidskriften Journal of Contemporary Archaeology publicerades en tjugosidig vetenskaplig artikel om Bayate och den arkeologiska och historiska dokumenteringen som Thomas Gustafsson genomfört tillsammans med Håkan Karlsson, Göteborgs universitet. Artikeln som är på engelska publicerades den 15 april 2024. Här är första sidan. Övriga sidor får inte publiceras fritt eftersom tidskriften lever på prenumerationer.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Projekt Bayate:

En okänd del av den svenska emigranthistorien 

I början av 1900-talet grundade en grupp äventyrliga och arbetsamma emigranter en svensk jordbrukskoloni i Kuba. Kolonin fick namnet Bayate efter floden som rann genom kolonins centrum. Om inte Kubakännaren Thomas Gustafsson hade börjat gräva i historien hade den fallt i glömska.

Den svenska nybyggarkolonin Bayate blev ett demokratiskt samhällsbygge i tropisk miljö. När Bayate nådde sin blomstring levde här flera hundra svenska familjer. Vardagen påminde om livet i en liten svensk landsortsstad. Man firade midsommar och svensk jul. Barnen gick i svensk skola. På lördagar var det dans på stadshotellet och på söndagen gick man till kyrkan där en svensk präst predikade. De mest framgångsrika av svenskarna satsade på att odla sockerrör och producera socker vid ett eget sockerbruk. När sockerpriset var högt blev de förmögna. Men när sockerpriset föll och Kuba samtidigt drabbades av oroligheter förändrades vardagen. Kolonin började avfolkas. Efter att ha existerat under närmare fyra decennier upplöstes sedan slutligen kolonin.

Några svensk-kubanska familjer stannade kvar i området men de flesta lämnade landet och flyttade till Sverige eller USA. Det omstörtande kommunistiska samhällsbygget som därefter genomfördes av Fidel Castro och hans revolutionärer slog sönder det som fanns kvar av den svenska bebyggelsen och därefter föll Bayate i glömska.

Ingen var intresserad av den gamla tidens emigranthistoria, varken i Kuba där revolutionärerna inte ville höra talas om några svenskar, eller i Sverige där allt om Kuba var politiserat vilket gjorde att det inte fanns utrymme för annat än att vara för eller mot revolutionen. Bayate föll snart i glömska hos såväl svenska som kubanska myndigheter.

"När jag började utforska och skriva om Kuba i början av 1990-talet var den svenska jordbrukskolonin Bayate helt bortglömd, det fanns inget skrivet på svenska om kolonin det fanns ingen dokumentation", säger Thomas Gustafsson som på bilden här ovanför som är tagen vid ett seminarium på universitetet i Santiagpo de Cuba i november 2022 berättar om Bayate för kubanska histroriker och arkeologer.

"I min första bok om Kuba, med titeln ”Kuba: Konflikt och salsa i Karibien" som kom ut 1997 hade jag med ett kapitel om den svenska nybyggarkolonin Bayate vilket ledde till att jag fick kontakt med många anhöriga till gamla Kubasvenskar men också med kubaner i den gamla svenskbygden och den kubanska författaren Jaime Sarusku. Jag kunde fortsatta att gräva i historien. Mer material och kunskap tillkom och 2007 vid firandet av 100-årsjubileet av Bayate kunde jag trycka ett häfte där jag samlade den information som fanns. Denna lilla bok ledde dock till att jag kontaktades av svenskar som hade anhöriga som levt i Kuba. Arbetet kunde därför gå in i en ny fas.", berättar Thomas Gustafsson och fortsätter: 

"Jag har i dag rest ett tiotal gånger till den gamla svenskbygden i Kuba där har jag har ett samarbete med kubaner med anknytning till den svenska kolonin. Det har inte varit lätt att gräva fram historien om Bayate. Kuba är en auktoritär enpartistat med allt vad det innebär men globaliseringen och nya tider har gjort att regimen  numera är mer öppen för den delen av historien som inte handlar om revolutionen."

För att fördjupa den vetenskapliga dokumentionen av minnena från den svenska kolonin bestämde jag mig också för att inleda ett samarbete med Göteborgs universitet  där Håkan Karlsson, professor i arkeologi vid Göteborgs universitets  knöts till projektet och tillsammans utarbetade vi en plan för hur vi skulle kunna gå vidare med att dokumentera och utforska historien om Svenskarna i Bayate.
 
"Efter  flera års förberedelse, och  ytterligare fördröjning på grund av Coronapandemin, blev det till slut under hösten 2022 äntligen dags att presentera  projektet för kubanska historiker och arkeologer vid ett seminarium i Santiago de Cuba. 
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Stort intresse i Kuba för den svenska kolonin

I samband med ett seminarium i Santiago de Cuba den 8 november 2022 gav Thomas Gustafsson flera intervjuer vilket resulterade i  en rad artiklar och inslag i kubansk tv, radio, tidning samt nyhetsbyrån Prensa Latina och Trabajadorers, projektet har därmed fått maximalt genomslag i Kuba vilket gör att svenskarnas insats inte kan glömmas bort i Kuba. Här är några länkar. Bilden från en av tidningarnas webbsidor:

Kubanska tidningen sierra maestro:

http://www.sierramaestra.cu/index.php/cultura/item/3136-dos-suecos-en-santiago-tras-las-huellas-de-sus-paisanos

 Radio progreso:

https://www.radioprogreso.icrt.cu/estudian-presencia-de-colonia-sueca-en-bayate-santiago-de-cuba/

Kubansk Tv:

https://www.tvsantiago.icrt.cu/2022/11/los-suecos-en-bayate-un-proyecto-de-historia-compartida-entre-cuba-y-suecia/amp/

Nyhetsbyrån Prensa Latina

https://www.prensa-latina.cu/2022/11/09/en-marcha-proyecto-binacional-sobre-presencia-de-suecos-en-cuba?fbclid=IwAR0VTP2n4IBXUzo-NYrelWowZaLDv6S1-FIO_9hpTjHk2QawhXoT0nXuvXM

Rikstidningen Trabajadores

https://www.trabajadores.cu/20221111/tras-la-huella-de-los-suecos-en-cuba/