Historien om svenskarna i Bayate

Bilderna berättar om vardag och fest i svenskarnas koloni.

En svensk småstad som fanns i östra Kuba i början av 1900-talet.

 

Det växte urskog i den bördiga dalgång där svenskarna grundade kolonin.

 

Hårt arbete. Svenskarna byggde upp ett lite samhälle i östra Kuba.

 

Boningshusen byggdes efter ritningar som hämtat inspiration från Sverige.

Det svenska sockerbruket gav kolonin en snabb rikedom.

 

Runt om i dalen låg gårdarna. I samhället sunt järnvägsstationen fanns butiker och restauranger

 

 Vardagen påminde om livet i Sverige, naturligtvis firades midsommar.

Hela historien om Bayate finns i Thomas Gustafssons bok ”Bayate — Den svenska nybyggarkolonin i Kuba". Dessutom finns en kortare sammanfattning av kolonins historia i Thomas Gustafssons bok om Kuba.