Föreläsningar av Thomas Gustafsson

 

 

Thomas Gustafsson är en uppskattad föreläsare och håller regelbundet föreläsningar om sina ämnesområden och är ofta inbjuden att medverka som expeert i olika sammanhang. Föreläsningarna brukar vara uppbygda kring ett bildspel. Om önskemål finns kan också en uppsätning av en aktuell fackbok om Spanien ingå i föreläsningen.

För förfrågan och boking av föreläsning kontakta Thomas Gustafsson direkt via mejladressen som finns under Kontakt.

Thomas Gustafsson är medlem i Svenska författarförbundet och Svenska journalistförbundet. För arvodering vid uppdrag brukar Thomas Gustafsson följa författarförbundets rekommendationer.

 

 

 

Några exempel på föreläsningar:

Spanien - En färd genom historien

Få länder har en lika dramatisk historia som Spanien. Iberiska halvön har varit en vägkorsning där olika folk och kulturer mötts och smält samman genom årtusenden. Samtidigt finns det få länder där historien är lika närvarande i nuet. Det mesta av det som händer i dag har sin förklaring långt tillbaka i tiden. Med den spanska historien som bakgrund skildras den spanska kulturen och dagens samhälle binds samman med dagens Spanien. Dagspolitiken förklaras och det spanska samhället analyseras. Thomas Gustafsson har tidigare hållit detta uppskattade föredrag i en rad sammanhang. Föreläsningen kan anpassas och göras på från 45 minuter upp till en heldag och vänder sig till dem som är specialintresserade av Spanien som föreningar, universitet, skolor, studieförbund, organisationer och liknande.

 ----------

Spanien: En stat med flera nationer

Varför är det så hård debatt om Kataloniens och Spaniens förhållande? Varför blir somliga katalaner så ilskna om man kallar dem spanjorer? Kommer Spanien att splittras? Hur stort stöd för självständighet i Baskien och Katalonien? Dessa och många andra frågor får sitt svar på denna föreläsning.  Thomas Gustafsson har tidigare hållit denna föreläsning ett flertal gånger för bland annat högskolor, universitet, skandinaviska föreningar i Spanien och studieförbund.

 

 ----------

Spanien: Andra änden av Europa

Under senare år har intresset för Spanien ökat i Sverige. Allt fler vill tränga bakom massturismens schablonbilder. Spanska har blivit det största språket efter engelska i skolorna. Tiotusentals svenskar väljer till och med att flytta till Spanien under en längre eller kortare period.Det här föredraget är ett svar på det växande intresset för Spanien. Det är ett föredrag som ökar förståelse för svenskarnas största turistland i änden av Europa som på bara några år stigit fram som en av EU:s mest tongivande medlemsstater. Det är ett föredrag för den som är nyfiken på Spanien och som planerar att flytta dit en kortare eller längre period. Föreläsningen kan också anpassas för företag med intressen i Spanien och handlar då mer om ekonomi.

 

 ----------

Gör dig inte svensk…

Så säger spanjorerna ibland och vad menar de då, egentligen. När svenskar och spanjorer möts uppstår kulturkrockar. Föreläsningen pekar på vilka dessa är, varför och hur de uppkommer och hur de ska överbryggas. Inleds med en kort historisk genomgång och mynnar ut i flera exempel. Föreläsningen kryddas med information om spansk mat och vin. Föreläsningen tar cirka två timmar eller en kväll och vänder sig till dem som har eller kommer att ha professionella relationer med Spanien. Thomas Gustafsson har tidigare hållit denna föreläsning ett flertal gånger för svenska företag med intressen i Spanien.

 ----------

Kuba – det motsägelsefulla landet: Vad händer nu?

Kommer revolutionen att överleva? Vad tycker kubanerna själva? Hur lever kubanerna?
Många har synpunkter på vad som bör ske i Kuba. Få länder förmår väcka lika starka känslor som detta fattiga örike i Karibien. Ingen verkar kunna stå likgiltig. Alla har åsikter. Samtidigt som Kuba används både som förebild och som varnande exempel ökar turismen till landet. Allt fler vill resa till Kuba för att skaffa sig en egen uppfattning innan det är för sent. Under detta föredrag ger Thomas Gustafsson förklaringen till allt det som sker nu i Kuba. Närgånget och kritiskt men också kärleksfullt skildras det kubanska samhällets alla delar med en oberoende infallsvinkel. De politiska förvecklingarna förklaras. Historiens alla skeenden placeras i sitt sammanhang.  Thomas Gustafsson har hållit denna föreläsning ett flertal gånger på högskolor, universitet, studieförbund och kulturföreningar och uppdaterar hela tiden sitt upplägg för att det ska vara högaktuellt.

 

 ----------

Utrikesjournalistik

Det finns en nyhetsgräns mellan den anglosaxiska världen och den latinska världen. Sverige tillhör den anglosaxiska. Allt som händer i USA följs mycket noga medan södra Europa till stora delar obevakat. Vi har också fått fler medier att bläddra i men samtidigt allt färre ögon som finns på plats rapporterar. Om detta och mycket mer handlar denna föreläsning som Thomas Gustafsson brukar hålla på universitet och högskolor för studenter som är inriktade på journalistik.

 

----------

Att skriva utrikesreportage

Hur skriver man ett utrikesreportage som fängslar läsaren? Hur arbetat man ute på fält under skiftande förhållanen. Vad ska man tänka på när man reser och när man är hemma vid skrivmaskinen? Hur skildrar man konflikter och hur skriver man socialreportage, hur skriver man medryckande sköna, resereportage. Handfasta råd om säkerhet, packning, ekonomi varvas med intervjuteknik och tips för fotografering och framför allt vad man ska tänka på under skrivandet. Under mer än 30 år har Thomas Gustafsson arbetat som journalist, större delen av sitt yrkesliv har han arbetat utomlands med att rapportera för svenska medier. Det här är en föreläsning som kan anpassas för såväl proferssionella journalister som behöver inspiration som nybörjare som vill skriva och resa.