Följ Thomas Gustafssons verksamhet med hans nyhetsbrev

Nyhetsbrevet är ett resultat av Thomas Gustafssons arbete som författare, journalist och föreläsare med inriktning mot den spansktalande delen av världen. Nyhetsbrevet ger en regelbunden uppdatering av aktuella frågor som rör politik, samhälle och kultur i framför allt Spanien men också Kuba och Mexiko samtidigt som det ger en möjlighet till kontakt mellan författaren och hans läsare. Utöver kommentarer och analyser berättar därför nyhetsbrevet också om Thomas Gustafssons föreläsningar och böcker.

Sedan 1985 delar Thomas Gustafsson sin arbetstid mellan Spanien, Sverige och Latinamerika vilket resulterat i ett dussintal böcker och runt femtusen artiklar. Nyhetsbrevet i sin nuvarande form har skickats ut sedan halvårsskiftet 2014 ungefär sex gånger om året. Nyhetsbrevet är utformat som ett vanligt mejl. Genom att det saknar grafiska illustrationer kan det upplevas som enkelt, men detta gör att det inte försvinner i spamfilter och att det går att lägga till länkar.

Gå ner i dragmenyn och klicka på Tidigare nyhetsbrev eller Preumerera på nyhetsbrev för att prenumerera och för att läsa tidigare nyhetsbrev.