THOMAS GUSTAFSSON, på plats i Madrid där han varit bosatt i mer än femton år