Bevara och dokumentera svenska minnen i Kuba

Under flera år ledde Thomas Gustafsson regelbundet en historisk resa till Kuba där resenärerna fick följa med till den svenska nybyggarkolonin. De regelbundna besöken och de inkomster till Bayate det innebar medverkade till att de minnen som finns kvar från Bayate kunde bevaras.

Invånarna i området minns numera sitt svenska förflutna och regelbundet arrangeras historiska dagar som anknyter till Sverige. I byn Mella som under den svenska tiden hette Miranda finns numera ett litet museum som berättar om den svenska tiden som Thomas Gustafsson var med om att bygga upp. Thomas Gustafsson har numera upphört med att leda resor till Bayate. Den sista resan gjordes i mars 2020. Men kontakten med invånarna i den gamla svenskbygden fortsätter.

"Kuba har länge haft en stark dragningskraft på svenskar. Sverige har samtidigt väckt ett stort intresse bland kubaner. Även om vardagen i de båda länderna ser helt annorlunda ut finns banden mellan folken. Min förhoppning är att kunskapen om Bayate som är vårt gemensamma förflutna ska föra oss ännu närmare varandra och skapa relationer bortom politiken, samtidigt som jag också sett till att en tidigare okänd del av den svenska emigranthistorien inte glöms bort."

För att fördjupa den vetenskapliga dokumentionen av minnena från den svenska kolonin inledde Thomas Gustafsson ett samarbete med Göteborgs universitet  där Håkan Karlsson, professor i arkeologi vid Göteborgs universitets  knöts till projektet. Efter  flera års förberedelse, och  ytterligare fördröjning på grund av Coronapandemin, blev det sedan under hösten 2022 äntligen dags att arbeta vidare med projektet tillsammans med kubanska historiker och arkeologer. Mer info om projektet finns på länken.

------------------------

Här nedanför finns deltagarna från de historiska resorna till Bayate,

uppställda framför den gamla svenska kyrkogården i Bayate.

 


Bayatesällskapet mars 2020. Kubakännaren Thomas Gustafsson längst till vänster i vitt, hans kubanska samarbetspartner konstnären Luis El Estudiante i svart tröja står  bredvid i hatt.

 

Bayatesällskapet mars 2018, Thomas Gustafsson längst till vänster i hatt. Luis El Estudiante i rött.

 

Bayatesällskapet december 2017.  En grupp svenskamerikaner med anfäder i Bayate besöker kyrkogården Cementerio Bayate i Mella. Till vänster på bilden står Bayatesällskapets ordförande Thomas Gustafsson med Bayategruppens Luis El Estudiante. Tvåa från höger står Sveriges ambassadör Jonas Lovén och snett framför honom Marilyn McGriff, lokalhistoriker från Minnesota med skandinavisk emigranthistoria som specialinriktning.

 

Bayatesällskapet mars 2017.

 

Bayatesällskapet februari 2017.

 

Bayatesällskapet mars 2016.

 

 

Bayatesällskapet februari 2015.

 

Bayatesällskapet december 2014.

 

Bayatesällskapet februari 2014.

 

Bayatesällskapet december 2013.