Välkommen till Bayatesällskapet

För drygt hundra år sedan grundade en grupp äventyrliga och arbetsamma emigranter en svensk jordbrukskoloni i Kuba. Kolonin fick namnet Bayate efter floden som rann genom kolonins centrum.

Den svenska nybyggarkolonin Bayate blev ett demokratiskt samhällsbygge i tropisk miljö. När Bayate nådde sin blomstring levde här flera hundra svenska familjer. Vardagen påminde om livet i en liten svensk landsortsstad. Man firade midsommar och svensk jul. Barnen gick i svensk skola. På lördagar var det dans på stadshotellet och på söndagen gick man till kyrkan där en svensk präst predikade.

De mest framgångsrika av svenskarna satsade på att odla sockerrör och producera socker vid ett eget sockerbruk. När sockerpriset var högt blev de förmögna. Men när sockerpriset föll och Kuba samtidigt drabbades av oroligheter förändrades vardagen. Kolonin upplöstes. Bayate föll därefter snart i glömska hos såväl svenska som kubanska myndigheter.

Bayatesällskapet är en opolitisk sammanslutning vars ändamål är att genom olika projekt se till att den svenska nybyggarkolonin i Kuba inte glöms bort. En del i detta arbete är att verka för tillvaratagandet och vård av svenskminnen och föremål i Kuba som har anknytning till den svenska tiden. Ett annat är att sprida information om Bayate och den framgångsrika svenska tiden.

Bayatesällskapet bildades på initiativ av Kubakännaren och författaren Thomas Gustafsson. Sällskapet har i dag runt tvåhundrafemtio medlemmar, varav alla svenska medlemmar har besökt den gamla svenska kolonin i Kuba.

I Kuba har sällskapet ett nära samarbete med Grupo Bayate som tagit på sig uppgiften att på plats verka för att bevara minnet av den svenska nybyggarkolonin och se vilket fått många kubaner i trakten att bli påminda om sitt svenska förflutna.

Som en del i utbytet med Kuba leder Thomas Gustafsson en regelbundet återkommande historisk resa till Kuba där resenärerna bland annat får följa med till den svenska nybyggarkolonin. Besöket i de gamla svenskbygderna är mycket uppskattat av både de svenska besökarna och kubanerna som lever i den gamla kolonin, och har även medverkat till att nya kontakter kunnat knytas och att de minnen som finns kvar från Bayate kunnat bevaras. Alla svenskar som deltar i resan blir automatiskt medlemmar i Bayatesällskapet.

— Kuba har länge haft en stark dragningskraft på svenskar. Sverige har samtidigt väckt ett stort intresse bland kubaner. Även om vardagen i de båda länderna ser helt annorlunda ut finns banden mellan folken. Min förhoppning är att kunskapen om Bayate som är vårt gemensamma förflutna ska föra oss ännu närmare varandra och skapa relationer bortom politiken, förklarar Thomas Gustafsson sitt intresse och engagemang för Bayate.

Invånarna i området minns numera sitt svenska förflutna och regelbundet arrangeras historiska dagar som anknyter till Sverige. I byn Mella som under den svenska tiden hette Miranda finns numera ett litet museum som berättar om den svenska tiden och som får stöd från Bayatesällskapet samt en fritidsgård för barn och ungdomar.

Här nedanför finns deltagarna från tidigare resor uppställda framför den gamla svenska kyrkogården i Bayate. Hittills har det blivit nio historiska resor till Bayate, samt ett besök med en grupp svenskamerikaner med rötter i Bayate.

 


Bayatesällskapet mars 2020. Kubakännaren Thomas Gustafsson längst till vänster i vitt, hans kubanska samarbetspartner konstnären Luis El Estudiante i svart tröja står  bredvid i hatt.

 

Bayatesällskapet mars 2018, Thomas Gustafsson längst till vänster i hatt. Luis El Estudiante i rött.

 

Bayatesällskapet december 2017.  En grupp svenskamerikaner med anfäder i Bayate besöker kyrkogården Cementerio Bayate i Mella. Till vänster på bilden står Bayatesällskapets ordförande Thomas Gustafsson med Bayategruppens Luis El Estudiante. Tvåa från höger står Sveriges ambassadör Jonas Lovén och snett framför honom Marilyn McGriff, lokalhistoriker från Minnesota med skandinavisk emigranthistoria som specialinriktning.

 

Bayatesällskapet mars 2017.

 

Bayatesällskapet februari 2017.

 

Bayatesällskapet mars 2016.

 

 

Bayatesällskapet februari 2015.

 

Bayatesällskapet december 2014.

 

Bayatesällskapet februari 2014.

 

Bayatesällskapet december 2013.