Fiesta: Spaniens folkfester och traditioner

Carlsson Bokförlag
Utgiven 2012

 Inget annat land har lika många fiestor som Spanien. Inte en dag utan en fest. Att uppleva en riktig traditionell folkfest är det mest genuina man kan göra i Spanien. Under festen försvinner vardagens bekymmer. Det är under fiestan man kommer närmast spanska folksjälen. Den här boken låter läsaren följa med till Spaniens bästa fiestor. Det är en bok som berättar om Spaniens traditioner, folkfester och regionernas mångfacetterade kultur.

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Gustafssons berättar om sitt författarskap

Att skriva en bok:

Emellanåt kommer frågor från framför allt yngre läsare om hur man skriver en bok. Här nedanför finns en beskrivning av de olika momenten som leder fram till en bok, skrivet för dem som har specialintresse av bokproduktion. Texten publicerades i avsnitt Spanienbloggen som då var aktuell. Börja läsa längst ner på sidan och läs sedan uppåt.

 

 

Att skriva en bok:

Del 14—Release för nya Spanienboken

Äntligen klar. Så här rapporterade Cervantesinstitutet om releasen:

Det var rekordstort intresse när Spanienkännaren Thomas Gustafsson presenterade sin nya bok på Cervantesinstitutet i Stockholm i februari. Invigningen skedde under närvaro av Spaniens ambassadör i Sverige, Javier Jiménez-Ugarte och runt 150 inbjudna gäster. Den nya Spanienboken som har titeln Fiesta—Spaniens folkfester och traditioner har mött stor efterfråga då den fyller ett stort tomrum. ”Att uppleva en riktig fiesta är det mest genuina man kan vara med om i Spanien, det är på fiestorna man möter Spaniens själ,” sammanfattade författaren sin fascination för de spanska fiestorna. Efter presentationen bjöds på spanskt vin och tapas i Cervantesinstitutets mingelvänliga lokaler. På bilden presenterar bokförlägare Trygve Carlsson bokens författare.

 

Att skriva en bok:
Del 13 - Boken är klar

Nu är boken äntligen klar och levereras. Det är nu det magiska händer när tankar, ord och bilder möter läsare. Den nya boken med titeln ¡Fiesta! Spaniens folkfester och traditioner är tredje och sista delen i Spanienserien.


 

Att skriva en bok:
Del 12 - Boken

När inlagan är tryckt ska sidorna bladas och skäras till och sedan bindas. Omslaget har tryktcs. Det här är en bok av högsta kvalitet och därför binds den i ställes för limmas vilket också kräver sin tid

 

 

Att skriva en bok:
Del 11 - Tryckning av inlaga
Tryckningen av en bok av detta slag tar relativt lång tid, alla sidor i färg. Slutligen när inlagan är tryckt ska den bindas vilket också kräver sin tid

 

 

Att skriva en bok:
Del 10 - Sista korrekturet

Sista korrekturet har kontrollerats. En pdf-fil har skickats från tryckeriet för att förlag och författare ska kontrolera en sista gång att allt har hamnat rätt. Sedan trycks inlagan. Över trehundra bilder och alla i färg. Därefter binds boken innan den packas i lådor.  Boken kommer sedan ut i handeln i oktober.

 

 

Att skriva en bok:
Del 9 - Andra korrekturet

Nu är det dags för arbete med Andra korrekturet. Formgivningen av sidorna är klar. Där bilder ska ligga finns nu grå rutor. Som författare vill jag kolla att allt hamnat rätt och att bildtexter stämmer. Boken blir på 310 sidor. Utgivning i höst.

 

Att skriva en bok:
Del 8 - Bildmanus lämnat

Nu är bildredigering och layout klart av nya boken. Uppe på förlaget ligger en rejäl bunt papper och ett USB-minne med bilder och bildtexter. Det blir mycket bilder i boken, runt trehundra. Alla är tagna av författaren.

Med detta övergår ansvaret för bokproduktionen från författare till förlagets redaktör som nu tar över arbetet med boken. Ännu återstår redigering och bildberäkningar innan manus med anvisningar kan skickas till sätteriet och bilderna skickas till repro. Ännu återstår alltså flera vändor innan boken är helt klar för tryckning. 

Den nya boken ska heta ¡Fiesta! Spaniens folkfester och traditioner och beräknas komma ut i september på Carlsson Bokförlag. På förlaget ligger boken nu också ute på denna länk.

 

Att skriva en bok:
Del 7- Omslaget till nya boken klart

Nu är omslaget till nästa bok i Spanienserien klart, boken har titeln "¡Fiesta! Spaniens folkfester och traditioner" och beräknas komma ut i slutet av sommaren 2014. Det blir ett omslag som tydligt markerar att boken ingår i samma serie som tidigare Spanienböcker men som är unikt till form. Liksom de tidigare böckerna i serien är det formgivaren Birgitta Adolfsson som gjort omslaget.

 

Att skriva en bok:
Del 6 - Redigering av sidor och bildlayout

Nu går arbetet med nästa bok i Spanienserien in i nästa fas, bildredigering och layout.

På skrivbordet ligger den färdiga textinlagan från sätteriet. Nu ska bilder väljas ut och ritas in. Därefter skickas textinlagan med noteringar tillsammans bildmaterial till förlagets redaktör som efter beräkning och en sista redigering skickar allt till sätteriet.

Ännu återstår flera vändor innan boken är helt klar för tryckeriet. Den nya boken ska heta ¡Fiesta! Spaniens folkfester och traditioner och beräknas kommer ut i höst på Carlsson Bokförlag.

 

 

Att skriva en bok:
Del 5 - Slutmanus är nu lämnat

USB-minnet på bilden här intill innehåller det manus om ska bli nästa bok i Spanienserien. Det finns nu hos Carlsson Bokförlag. 

Den nya boken ska heta ¡Fiesta! Spanska folkfester och traditioner och beräknas komma ut i höst.

Nu går arbetet med boken in i ett nytt skede. Efter att förlagets redaktör gått igenom manus skickas det vidare för sättning. När det är klart är det dags för bildmaterialet.

 

 

Att skriva en bok:
Del 4 - Manus klart för läsning

Nu är manus klart. Äntligen. Pappersbunten som ska bli min nästa Spanienbok ligger nu på skrivbordet. Ett manus som berättar om spanska folkfester och traditioner och om de spanska regionernas kultur.

Att få fram den första versionen av ett bokmanus, originalmanus säger somliga, jag talar om grovmanus, är den stora prövningen när man ska skriva en fackbok. Att skriva sakprosa kräver visserligen en lång startsträcka. All information och fakta som måste samlas in. Alla intervjuer som ska göras, resor som måste genomföras, arkivarbete. Men det är så lustfyllt att gå djupt in i ett ämne. Att bli expert.

Även den andra delen i processen, att lägga upp boken, är lustfyllt och kan göras vid sidan om det vanliga arbetet. Det som är den tyngsta delen i författarskapet och som blir mer och mer krävande för varje bok jag skriver är att få tid att slutligen skriva ut manus. Det kräver isolering. Koncentration. Sittfläsk har någon kallat det. Att skriva ut allt man vill få med.

Nu går arbetet med den nya boken in i ett nytt skede. Nu ska texten läsas på papper, som ger en annan bild än att läsa digitalt, för att kunna slipas igenom och korrigeras en sista gång innan allt skickas vidare till förlaget för sättning. Därför dröjer det ytterligare ett tag innan ett nytt inlägg kommer på denna sida.

 

 

Att skriva en bok:
Del 3— En låda med material ska bli manus

Nu går arbetet med den nya boken i Spanienserien in i ett nytt intensivt skede. En låda fylld med anteckningar och pappersmaterial ska tillsammans med alla egna minnen och digital information som finns i datorn förvandlas till det manus som ska bli en bok om Spaniens traditioner och fiestor.

Att skriva sakprosa kräver en lång startsträcka. Mycket information och fakta måste samlas in innan det är dags för manusarbetet.

Första delen av arbetet är klart, fältarbetet. Andra delen av arbetet är också klart, bokens upplägg med innehåll och kapitel fördelat.

Nu är det dags för den mest krävande delen av arbetet med en ny bok: Del 3 manusarbetet.

För att skriva ett färdigt manus krävs disciplin och tid, sittfläsk har någon kallat det. Nu dröjer det innan ett nytt inlägg kommer på denna sida.

 

 

Att skriva en bok:
Del 2— Planera och lägga upp boken

Till slut är det äntligen dags att börja skrivbordsarbetet med den nya boken. När man har samlat ihop tillräckligt med information och idéer för att kunna se hur boken ska kunna läggas upp. Detta arbete kräver visserligen mycket tid men kan göras vid sidan om det vanliga arbetet. NDe första tankarna om att ge ut en bok om spanska fiestor väcktes redan 2007 då jag började jobba med boken om Spaniens historia som är första delen i Spanienserien. Men något egentligen startdatum finns inte när det gäller denna bok.

 

 

Att skriva en bok:
Del 1— Fältarbetet

Att skriva en fackbok kräver mycket tid och planering. Det finns egentligen ingen start. Att skriva sakprosa kräver en lång startsträcka. All information och fakta som måste samlas in. Alla intervjuer som ska göras, resor som måste genomföras, arkivarbete. Men det är så lustfyllt att gå djupt in i ett ämne. Att bli expert. Men man kan egentligen inte säga när arbetet inleddes. Det här skrivs i efterhand. För egentligen har arbetet med att samla in material till det som ska bli boken "¡Fiesta! Spaniens folkfester och traditioner" pågått ända sedan jag en gång för länge länge sedan besökte min första spanska fiesta.