Den blödande tjuren: Krisens Spanien 40 år efter Franco

 

Carlsson Bokförlag
Utgiven 2015

 

Spanien har tagit sig ur krisen som förlamade landet under sju år. I denna bok granskar Spanienkännaren Thomas Gustafsson vad de omfattande nedskärningar och besparingar som krisen tvingade fram inneburit för spanjorerna. Boken ger därmed en bakgrund till den situation landet nu befinner sig. Den ger också en förklaring till den djupa sprickan som uppkommit inom spansk politik och hur krisen förändrade Spanien. Thomas Gustafsson följde och rapporterade om utvecklingen under de sju år krisen pågick. I korta lättlästa avsnitt skildrar boken krisens förlopp och spanjorernas vardag i det nya Spanien som blev resultatet av nedskärningar och besparingar. Tillsammans ger de en unik skildring av hur det gamla Spanien faller samman för att ersättas av ett nytt Spanien, 40 år efter Franco.