Spanien: En stat, flera nationer

Carlsson Bokförlag
Utgiven 2012

Från isolerad diktatur till modern demokrati och en av EU:s tongivande medlemsstater: Spanien har genomgått en snabb förändring under de knappt fyrtio åren sedan Francoregimens fall.Det nya, globala Spanien har utrymme för många nationaliteter och kulturer inom sina gränser. Politiken är konfliktfylld, men demokratin vital och medborgarna engagerade. Välfärden är ofullständig, men tätt sammanslutna familjer och generösa vänner ger trygghet. Samtidigt har den ekonomiska krisen slagit hårt mot Spanien. Arbetslösheten är den högsta i Europa och klassklyftorna är djupa. Kraftiga åtstramningar och bostadsbubblan som sprack har drabbat många spanjorer. Kommer Spanien kunna hålla samman alla sina nationer? Detta är en skildring av politik, samhälle och vardagsliv i dagens Spanien.